top of page
green-and-blue-peacock-feather-674010_ed

PRIVACYBELEID

REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG in werking, de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dat betekent dat Yoga Shala Mayura inzage moet geven in wat er gedaan wordt met persoonsgegevens.

Yoga Shala Mayura verzameld persoonsgegevens van studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie- doeleinden. 

Yoga Shala Mayura administreert de genoemde persoonsgegevens in onder meer Momoyoga en MailChimp. 

1. Momoyoga (www.momoyoga.com/nl)

Yoga Shala Mayura registreert hierin de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam (verplicht)

  • E-mailadres (verplicht)

  • Geboortedatum

  • Geslacht

  • Telefoonnummer (verplicht)

  • Bankgegevens

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van leskaarten, abonnementen en betalingen. Met Momoyoga is een verwerkingsovereenkomst gesloten. 

2. MailChimp (www.mailchimp.com)

Yoga Shala Mayura registreert hierin de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres 

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst gesloten.  

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Yoga Shala Mayura neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Yoga Shala Mayura zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en/of verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) gebruikt.

COOKIES

Cookies worden gebruikt voor een zo goed mogelijke werking van de website en het klantinformatiesysteem. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 

BEWAARTERMIJN

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de gegevens zolang dat nodig is worden bewaard om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer moeten worden bewaard omdat de wet dit verplicht. 

 

Nadat iemand een jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Yoga Shala Mayura worden de gegevens uit Momoyoga verwijderd. In MailChimp worden de gegevens bewaard en gebruikt totdat de betrokkene zich afmeldt via de "unsubscribe from this list" - mogelijkheid die onder iedere e-mail aangeboden wordt.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

RECHTEN

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt hiervoor altijd contact opnemen via info@yogashalamayura.nl.

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. 

 

bottom of page