top of page
1 Logo goud trans beeldmerk.png
green-and-blue-peacock-feather-674010_ed

DISCLAIMER

Disclaimer voor www.yogashalamayura.nl


Yoga Shala Mayura, hierna te noemen Mayura, verleent u hierbij toegang tot www.yogashalamayura.nl ("de Website") 

Mayura publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en aanvullende informatie.

Mayura behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Mayura is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend. 

 

Mayura behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen om van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. Voor het juist laten functioneren van de site en controle op de toegang zal Mayura de toegang tot en het doorklikgedrag op de Website monitoren. 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Mayura spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Mayura is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de (on-)mogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mayura.

In het bijzonder is alle informatie op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mayura nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie en de wijze van presenteren van deze informatie, ligt bij Mayura.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mayura, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie (of in uw overeenkomst met Mayura) anders aangegeven is. 

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, zonder schriftelijke toestemming van Mayura.

Making copy's by means of photcopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts thereof is prohibited without written permission from us. 

OVERIG
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page